tisdag 12 augusti 2008

Bamse i verkligheten


Så här skulle det sett ut, tror jag, om Bamse existerat i verkliga världen.

Saxat ur morgontidningen:

Polisen kunde idag efter vad som beskrivs som ett omfattande spaningsarbete slå till mot en adress på Höga Berget. I fastigheten fanns vad som av polis på plats beskrevs som ”ett mycket avancerat labratorieupplägg” med kapacitet att producera stora mängder av det narkotikaklassade ämnet ”Dunderhonung”.
I razzian, i vilken poliser från ett flertal distrikt deltog beslagtogs både material för produktion såväl som betydande mängder av den färdiga produkten redo för distribution i missbrukarleden.
En äldre kvinna som enligt uppgift styrt verksamheten och stått för den tekniska kunskapen samt hennes yngre son greps på plats och anhölls. Under tisdagen beslutade tingsrätten på åklagarens begäran att häkta de båda då de anses kunna försvåra utredningen på fri fot.
Förundersökningsledaren misstänker att härvan kommer att svälla ytterligare och utesluter inte heller att fler personer kan komma att anhållas allteftersom utredningen fortskrider. Sonen har enligt källor inom polismyndigheten under en längre tid styrt det lilla samhället med järnhand och hans dunderhonungsmissbruk har resulterat i ett antal grova misshandelsfall.
En person som begärt att få vara anonym, vi kan kalla honom Lupus berättar att han under en längre tid levt i ständig skräck inför sonen och hans dunderhonungsutbrott. Vid ett tillfälle kastade den påverkade sonen Lupus så kraftigt upp i ett träd att inre blödningar uppstod. Endast akut vård på platsen av ambulanspersonal räddade Lupus liv. Enligt läkare är det tveksamt om han någonsin blir helt återställd ens med omfattande rehabilitering. I uppgifter till pressen berättar Lupus att trots upprepade polisanmälningar så gick sonen fri. Överfallet på Lupus rubricerades som grov misshandel alternativt dråpförsök.

Dunderhonungshärvan kunde börja nystas upp efter att en trio bestående av en katt, en mus samt en kanin stoppats i en rutinkontroll. Kaninens nervösa beteende föranledde en inspektion av den kärra som katten utan giltigt tillstånd framförde. En mindre mängd dunderhonung påträffades då och åklagare tog beslutet om husrannsakan.
Kaninen har i utbyte mot löfte om mildare straff börjat samarbeta med polisen.
Förundersökningen beräknas vara klar inom kort och åtal ska vara väckt senast den 15 juni.
Samtliga inblandade riskerar långvariga fängelsestraff.
Tingsrätten beslutade även att sonen ska genomgå en stor sinnesundersökning.

Inga kommentarer: