måndag 10 maj 2010

Springkällan i Rättvik

Kom att tänka på det när jag läste om den stora oljekatastrofen utanför Texas kust.

I mitten av 1800-talet rådde en febril oljefeber i USA. Det borrades hejvilt i det stora landet i väster och många människor blev obscent rika under oljerushen. Nyheten om det svarta guldet nådde så smånigom även till Sverige och ett par smarta individer kunde konstatera att samma berggrund som gav olja i USA fanns även här hemma - i dalarna.

Det startades ett antal prospekteringsbolag och borrningsutrustning köptes in. Personerna bakom dessa bolag agerade inte helt chansartat. Redan på 1700-talet hade man stött på oljefyndigheter i Osmundberg i Boda socken. Men eftersom det var före förbränningsmotorns tid så var det få personer som brydde sig speciellt mycket om det svarta kletet som bubblade upp ur berggrunden.

Nu blåste dock andra vindar och omfattande borrningar startade runt om i dalarnas djupa skogar.

Man gjorde inga större oljefynd. Men borrningarna gav upphov till en modern turistattraktion - den s.k. Springkällan i Rättvik.

För under en av borrningarna stötte ett av prospekteringsbolagen på en kraftig källåder vatten. När borret plockades upp så sprutade rent källvatten upp ur borrhålet tiotals meter upp i luften.

Ungefär så här här, fast utan eld och med vatten istället för olja:
Besvikelsen var stor och springkällan pluggades igen efter bästa förmåga. Vattentrycket visade sig vara starkare än pluggen och en vattenstråle letade sig ut. Den vattenstrålen går än i denna dag att beskåda strax utanför Rättvik.

Springkällan på sommaren:Vintertid skapas en liten vattenvulkan på grund av att källvattnet alltid håller en temperatur på plus fyra grader celsius.

Springkällan vintertid:
Här är en länk för den som vill veta mer och eventuellt besöka springkällan.

Inga kommentarer: