tisdag 6 mars 2012

Att bygga bort parker och grönområden

De senaste månaderna har det rasat en debatt här i stan huruvida det är okej att bygga bort parker och grönområden till förmån för bostäder. Argumentet för de partier som är för detta är att vi måste radera ut vissa parker och andningshål här i stan om Gävle ska kunna fortsätta växa som stad.

Vänsterpartiet som jag är medlem i har ställt sig bakom dessa planer - vilket känns jävligt konstigt när man läser partiets verksamhetsberättelse för 2011.

På sidan 11 listas de fem viktigaste frågorna - och på plats nummer två hamnar "Ett grönare Gävle". Där kan man läsa följande:

En grönare och mer levande stad inbjuder till aktivitet. De stadsnära grönytorna är en resurs som måste bevaras och utvecklas som en del av det gemensamma attraktiva vardagsrummet.


Det rimmar rätt illa med hur partiet faktiskt agerat!

För att ni ska få en uppfattning om vad det handlar om så har jag ett par bilder.

Här är den s.k. Klockgjutarparken på söder som ska slaktas till förmån för ett äldreboende:Och här är området ett par hundra meter bort vid Vallbacksskolan där det ska byggas radhus:I sommarskrud:Om det inte fanns några andra alternativ så tycker jag att det vore okej att offra dessa grönområden - men det kanske finns alternativ?

Kolla in den här kartan:Den gula cirkeln är Klockgjutarparken. Den blåfärgade cirkeln är området vid Vallback. Den röda cirkeln är min. För mitt emellan dessa två grönområden finns två rivningsfärdiga ruckel som stått och förfallit under hur många år som helst. De står inne på Vallbacksskolans område. Det jag vet är att ena kåken var högkvarter för Studentkåren när högskolan huserade vid Vallback - och det var rätt länge sedan!

Lite bilder från "den röda cirkeln":

Varför inte jämna dessa ruckel med marken och bygga där istället?

Det är min fasta övertygelse att om vi börjar bygga bort parker och grönområden i Gävle så kommer vi att ångra det på sikt. Det är ganska enkelt att dra paralleller till 60-talets rivningsraseri. Visst det verkade säkert jävligt bra just då, men så här i efterhand? Eeeeeh! Går nog inte att hitta en enda person idag som tyckte att det var en bra idé.

För en sak ska vi vara säkra på: När vi byggt bort en park eller ett grönområde så är det borta för alltid. Jag menar, hur ofta river vi ett kvarter inne i stan och ersätter det med gräsmattor, buskar, träd och blommor?

Om vi gör det här så kommer vi att få förklara oss för våra barnbarn när de frågar hur fan vi resonerade när vi lade betong och asfalt över Gävles parker och grönområden.

Oavsett vad som sker så har i alla fall jag ryggen fri! Jag har inga barn och tycker det här är fel. Ha!

Ja, det var väl allt för ögonblicket.

Peace out!

3 kommentarer:

Anders Norén sa...

Din röda cirkel visar området C.B.3 i gällande översiktsplan, 20-60 bostäder, så kommunen har redan tänkt på det.

Jämför man svenska tätorter med mellan 50 000 och 150 000 invånare (18 st, från Sundsvall med 51 000 invånare till Uppsala med 140 000 invånare, Gävle: 71 000 invånare) så är Gävle den glesast befolkade.

För att Gävle skulle kunna nå upp i Lunds befolkningstäthet (Lund i Skåne alltså, tätast i klassen) skulle staden behöva klämma in en 15-20 000 invånare innanför Öster-Söder-Väster-Norrbågen. Och ändå är det ingen som tycker att Lund saknar parker. Vad som drar ner Gävles täthet är framför allt de s.k. "gröna kilarna" (Sätraskogen, Avan, Järvsta-Fjällbacken, Hemlingby, Kungsbäck) och det, i sammanhanget, extremt glesa Bomhus (hälften så stort som Lund men med en sjättedel av befolkningen).

Låg täthet => långa avstånd => litet underlag för lokal handel och service => lite gång och cykel => mycket biltrafik. Översiktsplanen föreslår emellertid att det mesta av bostadsutbyggnaden ska ske i form av villor i periferin (Forsby, Hille, Backa, Sikvik, Järvsta, Hemlingby), så tätare som helhet lär Gävle knappast bli.

Jag vill inte skriva under på att Klockgjutarparken är bäst lämpat för förtätning, men den uppfattning som finns i Gävle om att staden är kompakt och tät är i alla fall helt uppåt väggarna fel. Om det inte är Bollnäs man har som måttstock, förstås.

Tony Nordin sa...

Jag är mest rädd för att om vi börjar bygga på grönytor inne i stan så är de borta inom överskådlig framtid. Vi borde kolla om det verkligen inte finns bättre ställen att bygga på.

Förresten Anders - har du någon blogg? Vore rätt intressant att följa isåfall! :)

Anders Norén sa...

Jag har provat att blogga i några olika sammanhang, men jag har för höga kvalitetskrav på inläggen och för låg disciplin för att avsätta den tid det tar att skriva något som är tillräckligt välformulerat för att jag ska vara nöjd. Så det har varje gång runnit ut i sanden rätt snart.