söndag 10 april 2011

Kranarna på Alderholmen

Ute på Alderholmen finns det två stycken gamla kranar kvar vid kajen. De har stått och förfallit under rätt många år nu.Även om Gävle i viss mån återknutit kontakten med havet tack vare Gävle Sjöstad så känns det ändå som att vi mer och mer förlorar identiteten som hamnstad. Visst, vi kan i viss mån skylla på landhöjningen, men i mångt och mycket handlar det om politik - tyvärr. Suckarnas bro är ett bra exempel på detta. Fast jag har ju kommit med en vettig(?) lösning på det problemet också?

Mitt förslag är att dessa kranar "K-märks" och bevaras oavsett vad som händer med Alderholmen i övrigt.

Renovera kranarna och plocka bort sådant som är allmänt farligt eller miljöfarligt (misstänker att det finns en hel del utrustning kvar som innehåller hydraulolja och diesel t.ex.).Se till så att det går att ta sig upp i kranarna via trappor eller stegar. Utsikten därifrån är rätt slående.

I dagsläget känns det tyvärr som om dessa kranar riskerar att rivas vilket vore oerhört tragiskt.

Gör något vettigt av dem istället. Jag tror inte det behöver kosta speciellt mycket. Det här är en viktig del av vår historia.

Finns ytterligare en kran som står och förfaller precis bredvid gasklockorna:Jag anser att vi bör skydda dessa postindustriella fornlämningar innan det är försent och de måste rivas.

Till sist lär jag bara länka till en film som låg ute på Youtube:Vill poängtera att svärdet som det viftas med är svärdet jag köpte i Spanien och som jag sedemera glömde kvar på Lättings när jag slutade där 1994.

Det var allt för ögonblicket.

Peace out!

Inga kommentarer: