onsdag 9 september 2009

Hets mot folkgrupp - att kriminalisera folks rätt att vara idioter

Fick ett mail av morsan där hon uttryckte en viss oro över att jag i ett inlägg drivit med zigenare eller s.k romer som det heter när man ska vara politiskt korrekt. Lite klumpigt formulerat av mig. Ungefär på samma sätt som när vi idag inte längre säger "lappar" när vi talar om "samer". Just det kränkande skällsordet "lapp" kanske inte är så vanligt där vi bor, men i ångermanland, jämtland och lappland är det fortfarande tyvärr ganska vanligt med den här typen av tillmälen.

When in Rome do as the romans do?

Ursprunget till all världens romer?Ja vad ska man säga? Romer är bra jävla coola?Men jag måste erkänna att jag inte gillar HMF-lagen. Det är inte så att jag hatar bögar och invandrare och känner att lagen begränsar min yttrandefrihet - för så är det inte alls. Utan det är för att den ger upphov till så många dåliga och motsägelsefulla effekter när den används.

Ta två helt vanliga homofober/rasister:Båda två säger samma sak, kanske något i stil med att alla bögar borde rensas bort från samhället eftersom de är lägre stående människor.

Dessa uttalanden leder till åtal för HMF och trots att de båda sagt exakt samma sak blir en friad - varför?

Han som blir fälld erkänner vad han sagt och känner sig lite ångerfull.

Den andra personen erkänner också att han sagt vad som åläggs honom enligt vittnesmålen. Han känner sig dock inte ett dugg ångerfull. Istället för han fram argumentet att uttalandet måste ses i den religiösa kontext i vilket det yttrades. Den här snubben är nämligen kristen och menar att han bara uttalat sig i linje med de värderingar som finns nedtecknade i bibeln. Därför så har han rätt att uttala sig som en idiot utan att bli fälld för HMF.

Och det stämmer.

Det var nämligen vad som skedde när pastor Åke Green den 20 juli 2003 höll en predikan där han liknade homosexuella vid en cancer på samhällskroppen.

Åke Greens uppfattning om hur en tumör ser ut:Den gode pastorn blev iallafall åtald enligt HMF och dömdes i tingsrätten till en månads fängelse. Domen överklagades till hovrätten som friade honom med hänvisning till den grundlagsskyddade religionsfriheten. Åklagaren drev ärendet vidare till högsta domstolen som gick på hovrättens linje och återigen frikände pastorn för brott mot HMF.

I domskälet från HD kunde man läsa att Åke Green förvisso har ett straffrättsligt ansvar även om man tar hänsyn till den grundlagsfästa religionsfriheten och att han alltså i praktiken gjort sig skyldig till HMF. Men HD hänsvisar samtidigt till ett antal liknande fall som prövats av Europadomstolen som valt att fria i samtliga fall.

HD konstaterar att det är "sannolikt att Europadomstolen vid en prövning skulle finna att det skulle utgöra en kränkning av Europakonventionen att döma Åke Green för uttalandena i hans predikan."

Därför har HD inte något annat val än att frikänna pastorn från det brott han bevisligen har begått.

Religionsfriheten trumfar alltså HMF-lagstiftningen.

Det här innebär alltså att du kan säga en massa skit som du vanligtvis skulle bli åtalad för så länge som du draperar det hela med religiösa förtecken.

Nu kanske vän av ordning säger, "Ja visst, men även om en del kommer att bli friade så är det ändå många homofober som inte är kristna/muslimer etc och dessa kommer fortfarande att omfattas av lagen".

Men det enda du behöver göra för att bli friad är ju att säga att du är kristen? Hur ska polis och domstol kunna kontrollera det? Det kan de inte. De får inte efterforska din religiösa tillhörighet och även om de fick och kunde och fann att jag inte tillhör något samfund så kan jag fullt tillika ändå vara kristen. Vi har ju nämligen föreningsfrihet i Sverige också och där ingår "negativ organisationsfrihet". Dvs du har rätten att välja att inte vara med i en organisation om du så väljer. Det är alltså fullt möjligt att vara djupt kristen utan att vara med i en församlingen. En domstol kommer inte att kunna hävda att du inte är kristen om du påstår det.

Så antingen gör vi det olagligt även för religiösa att hetsa mot folkgrupp. Men det kan vi inte eftersom det skulle strida mot europakonventionen för mänskliga rättigheter och att vi måste följa den är inskrivet i vår grundlag. Och även om vi plockar bort den biten ur grundlagen så kommer ändå Europadomstolen att fria dem som åtalas om det är religion med i bilden - vilket ju även HD påpekade i sin dom.

Alltså är det enda rimliga att vi skrotar HMF. Gör det lagligt för alla att snacka skit om de vill utan risk för åtal. Vill de göra bort sig i offentlighetens ljus, ja men låt dem då göra det?

Det ger nämligen möjlighet att bemöta det som sägs. En filosof vid namn John Stuart Mills formulerade i sin bok "Om friheten" följande argument om varför yttrandefriheten inte bör vara begränsad överhuvudtaget:

Det finns tre alternativ när en åsikt framförs:

1. Den är riktig och då är det bra att den framförs.
2. Den innehåller några korn av sanning och även då är den nyttig, eftersom det ger en möjlighet för de som lyssnar att ta till sig dessa delar.
3. Slutligen, även om åsikten är helt felaktig så ger diskussionen kring den en möjlighet att repetera de goda argument som finns för att avfärda åsikten.


En åsikt eller de bakomliggande värderingar den ger uttryck för försvinner ju inte bara för att den blir olaglig att yttra. Så jag håller med Stuart Mills i det han säger.

Min ståndpunkt är att idioter och mänskligt avskräde av den sort bilderna nedan får exemplifiera ska ha rätt att vara idioter.

Tycker inte man ska göra dem till martyrer genom att kriminalisera det enkla faktum att det någonstans i deras barndom gått jävligt snett?

Personligen har jag haft tur nog att växa upp i ett hem som gav mig möjlighet hålla mitt sinne fritt och självständigt. Mina föräldrar vet att jag inte hyser något agg mot vare sig homosexuella, invandrare eller religiösa tomtar - men förhoppningvis så vet de också att jag anser att alla de som inte haft samma liberala uppfostran som jag hade ska ha rätten att uttrycka sina fördomar så länge som de inte bryter mot några lagar.

Därför anser jag att HMF en en lag vi borde ha skrotat eller aldrig ens klubbat genom riksdagen. En åsikt försvinner inte bara för att den förbjuds, den går bara under huden och ligger och gror som en varböld eftersom ingen kan lancera och tömma den med sunt förnuft och humanistiska värdringar.

Håller nog med Jonas Morian i mångt och mycket vad gäller vår yttrandefrihet.

För ärligt talat, för vem är den här typen av varningsskyltar avsedda om inte dem på bilderna ovanför?Låt Darwin sortera bort dem. Så, um, ta ner skylten? :)

Inga kommentarer: